General Notices by Maltapost

These notices were published by MaltaPost plc.

TEMPORARY CLOSURE OF SUB-POST OFFICE
The Sub-Post Office at 1 'Welcome Bazaar', Misraħ Frenċ Abela, Dingli DGL 1081 will be closed for business between the 3rd and 6th June 2011, both days included. During this closure the public may wish to avail itself of postal services provided from the Rabat Post Office, situated at the Ċentru Ċiviku, Triq Santa Rita, Rabat RBT 1001.

GĦELUQ TEMPORANJU TA' SUB-UFFIĊĊJU TAL-POSTA
Is-Sub Uffiċċju tal-Posta li jinsab f' 1 'Welcome Bazaar', Misraħ Frenċ Abela, Dingli DGL 1081 se jkun magħluq mit-3 sas 6 ta' Gunju 2011. F'dan il-perjodu l-pubbliku jista' jinqeda mill-uffiċċju tar-Rabat li jinsab fiċ-Ċentru Ċiviku, Triq Santa Rita, Rabat RBT 1001.

New Post Office at Bugibba St Pauls Bay.
MaltaPost p.l.c continues with its upgrading programme with the opening of a new Post Office at 6, Triq id-Dolmen Bugibba, San Pawl il-Bahar. This Post Office is replacing the Post Office which was situated at Triq it-Turisti, Qawra, San Pawl il-Bahar. The new Post Office offers all basic postal services as well as encashing Central Bank of Malta cheques and a wide variety of stationery and greeting cards. The newly-opened Post Office is designed to reflect the company's new image and branding. The interiors are decked out in the new corporate colours of red and black, intended to match with the iconic red and black pillar boxes present throughout the island. The opening of this Post Office highlights the company's ongoing commitment to deliver a high level of service and to adapt to the needs of the clients. The Post Office is open from Monday to Saturday between 8.00am and 1.30pm. For further information about the Post Offices and locations, and about the range of products and services offered by MaltaPost visit www.maltapost.com.

Fergħa ġdida tal-Maltapost f'Buġibba San Pawl il-Baħar
Maltapost p.l.c. kompliet bl-eżerċizzju ta' titjib tal-fergħat tagħha billi fetħet Uffiċċju Postali ġdid f'6, Triq id-Dolmen Buġibba, San Pawl il-Baħar. Dan l-Uffiċċju tal-Posta nfetaħ minflok il-fergħa li kienet tinsab fi Triq it-Turisti, fil-Qawra, San Pawl il-Baħar. Il-fergħa l-gdida toffri s-serviżżi bażiċi kollha kif ukoll it-tisrif ta' ċekkijiet tal-Bank Ċentrali ta' Malta u għażla wiesgħa ta'stationery u kartolini. L-uffiċċju postali l-ġdid hu ddisinjat biex jirrifletti d-dehra lġdida tal-kumpanija bil-kuluri l-ġodda tal-kumpanija - l-aħmar u l-iswed - magħżula biex jaqblu mal-kaxxi tal-posta suwed u ħomor madwar il-gżira. Il-ftuħ ta' din il-fergħa jenfasizza l-impenn dejjiemi talkumpanija li tagħti servizz tal-aqwa livell u biex taddatta għall-bżonnijiet tal-klijenti. Il-fergħa tiftaħ mit-Tnejn sas-Sibt bejn it-8.00 am u s-1.30 pm. Għal aktar tagħrif fuq il-fergħat kollha tal-Maltapost u l-postijiet fejn jinsabu, kif ukoll fuq l-għażla wiesgħa ta' prodotti u servizzi tal-MaltaPost, żuru www.maltapost.com.

New Letterbox

MaltaPost p.l.c. informs the general public that a new public letterbox has been installed in Dawret il-Gżejjer, Bugibba, San Pawl il-Baħar. Service to this letterbox commenced on Friday 27th May 2011.

Last Collection times: Weekdays after 7pm; Saturdays after 3pm

Kaxxa ta' l-ittri gdida

MaltaPost p.l.c. tinforma lill-pubbliku li kaxxa ta' l-ittri ġdida ġiet mqieghda f' Dawret il-Gżejjer, Bugibba, San Pawl il-Baħar. Is-servizz f'din il-kaxxi ta' l-ittri beda' minn nhar il-Ġimgħa 27 ta' Mejju 2011.

L-aħħar ħin tal-gbir: Wara s-7.00 ta' filghaxija matul il-Ġimgha; Wara t-3.00 ta' wara nofsinhar is-Sibt.