Consumer

  • English
  • Malti
Read All

Latest Updates

COVID 19

Published On: Apr 8th 2020
Covid-19: Efforts by the local communication services operators     [1] [1] https://www.mca.org.mt/sites/default/files/Covid-19%20article.pdf ...

MCA End-User Half Yearly Statistical Report July - December 2019

Published On: Mar 17th 2020
The Malta Communications Authority (MCA) has published its report on the complaints and enquiries received during the lastt six months of 2019. This report provides an analysis of the complaints received by the Authority during this period. In total, the MCA received 63 complaints. 97% of the complaints received we...

Ħarsien tal-Konsumatur

Taf id-drittijiet tal-konsumatur tiegħek? Read More

L-MCA għadha r-rwol li tassigura li s-servizzi provduti mill-operaturi huma trasparenti, kompetittivi u konformi mar-regoli speċifiċi stabbiliti fil-liġi.

Rapporti

Persuna taqra rapporti fuq tablet Read More

Ir-rapporti li tippubblika l-Awtorità kull sitt xhur, jipprovdu indikazzjonijiet dwar l-ilmenti u l-mistoqsijiet li tkun irċiċviet Awtorità mingħand il-konsumaturi b’rabta mas-setturi li tirregola.

Servizzi ta’ Komunikazzjoni

Stampa ta’ monitor, mobile u envelop fuq sfond abjad Read More

Dawn il-linji gwidi jipprovdu informazzjoni dwar is-servizzi differenti ta’ komunikazzjoni offruti f’Malta bħat-telefonija, l-internet, it-televiżjoni, il-posta u l-kummerċ elettroniku.

Kampanji

Buttuna b’’Media’ miktub fuqha Read More

Biex noħolqu iktar għarfien dwar aspetti differenti tat-telefonija, internet, TV u s-servizzi postali, l-MCA toħloq diversi kampanji dwar dawn is-suġġetti bl-għan li teduka lill-konsumaturi.